GDPR

GDPR

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

RECOVERY TEAM SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in vederea acordarii serviciilor medicale.

Prin natura serviciilor oferite, RECOVERY TEAM este operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 679/2016, referitor la protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date (GDPR).

RECOVERY TEAM SRL, Strada Inginer Vasile Cristescu, Nr. 20, Bucuresti , email servicii@recoveryteam.ro. Tel: (+40) 747 579 741, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este necesar in conformitate cu prevederile legale aplicabile in vigoare, pentru diagnosticul si completarea istoricului dumneavoastra medical, in vederea oricarei referentieri medicale ulterioare, sau in scop statistic si raportare catre medicul trimitator, catre Casa de Asigurari de Sanatate locala, pentru derularea/ incheierea si executarea unui contract la care sunteti parte sau pe care angajatorul dvs. a inteles sa il deruleze cu subscrisa sau catre alte organisme autorizate prin lege in acest sens.

Prin solicitarea dvs. de a efectua investigatii medicale in cadrul cabinetului RECOVERY TEAM va exprimati acordul ca datele dvs sa fie preluate/prelucrate si stocate conform prevederilor legale specifice din domeniul sanatatii.

In afara scopului pentru care au fost preluate, datele dvs. pot fi prelucrate si din necesitatea de a respecta o obligatie legala la care suntem supusi. Spre exemplu: in cazul raportarilor cu autoritatile competente in domeniul sanatatii, la derularea eventualelor controale derulate de catre autoritatile legale, in cazul cerintelor contabile etc .

Datele preluate urmeaza a fi stocate pentru perioada impusa de legile specifice din domeniul sanatatii. RECOVERY TEAM SRL nu prelucreaza datele in mod excesiv, nu externalizeaza catre terti neautorizati accesul la acestea. Datele dvs cu caracter personal pot fi comunicate partenerilor contractuali ai SC RECOVERY TEAM  doar in cazul subcontractarii unor servicii medicale. In aceasta situatie veti fi informat in prealabil si vi se va solicita consimtamantul pentru transmiterea datelor, necesare partenerului contractual pentru prestarea serviciului medical.

In conformitate cu reglementarile specifice din domeniul sanatatii istoricul medical nu poate fi sters.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre RECOVERY TEAM se doreste a fi facuta doar in scopul in care au fost preluate, fara a fi prelucrate si pentru un scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt initial colectate. Daca totusi acest lucru va fi necesar intelegem sa va informam/solicitam in prealabil acordul.

Datele colectate sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului medical/prestarea serviciului medical de catre SC RECOVERY TEAM SRL. In cazul in care se intampla ca un client sa ofere in mod voluntar mai multe informatii (cum ar fi copii ale cartilor de identitate), acestea sunt sterse imediat iar informatiile colectate vor fi folosite doar in scopul derularii actului medical/furnizarii servicului medical. Datele nu sunt folosite in alte scopuri, nici macar in comunicarile comerciale.

Incercam sa limitam prelucrarea datelor dvs. personale la o dimensiune, amploare si frecventa care sunt necesare pentru scopurile procesarii si pentru indeplinirea scopului pentru care au fost furnizate.

Datele personale pe care le colectam in vederea acordarii serviciilor medicale sunt date referitoare la identitate si informatii medicale.

Date precum cele de contact (numar telefon, adresa email) sunt colectate pentru a va putea anunta in timp util asupra unor informatii cu privire la starea dumneavoastra de sanatate, pentru a putea efectua si confirma programarile. Acestea nu sunt colectate in scop comercial intrucat RECOVERY TEAM nu deruleaza campanii de marketing direct.

In cazul in care aplicati pentru o pozitie aflata in recrutare iar cv-ul dvs nu se incadreaza profilului/pozitiei  aflate in recrutare, acesta va fi distrus fara a fi pastrat in baza de date pentru o eventuala noua pozitie. In situatia in care doriti sa va fie pastrat cv-ul si sa fiti contactati pentru o alta viitoare pozitie , va rugam sa specificati in mod clar si explicit acest lucru.

Dezvaluirea datelor dvs. personale catre imputernicitii nostri are la baza contracte scrise sau un temei legal.

Daca in viitor va vom dezvalui datele personale unui alt destinatar, atunci va vom informa despre momentul dezvaluirii si numele destinatarilor in mod direct, iar daca acest lucru nu este posibil, vom publica pe site-ul companiei informatiile necesare.

Datele dvs. sunt localizate pe teritoriul Romaniei, nu transferam datele dvs. personale in tari din afara UE si SEE, ori catre o organizatie internationala.

Protejam prelucrarea datelor cu caracter personal impotriva amenintarilor la adresa prelucrarii. Masurile de securitate pe care le-am pus in practica sunt de natura a asigura protectia datelor dvs. cu caracter personal.

Ne asiguram ca personalul nostru este responsabil pentru prelucrarea sigura a datelor cu caracter personal. Controlam accesul la datele personale pe care le detinem si controlam faptul ca numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale detinute pot accesa aceste date si organizam sesiuni interne de discutii in legatura cu Protectia datelor cu caracter personal.

Ne asiguram ca accesul fizic neautorizat la datele cu caracter personal este impiedicat si ca prevenim pierderea, distrugerea, deteriorarea si modificarea suportului de stocare a datelor personale.

Aveti dreptul sa accesati datele dvs. personale. La cererea dumneavoastra vom confirma daca prelucram sau nu datele dvs. personale. Acest drept include numai datele personale care va privesc si nu este aplicabil cu referire la terti. De asemenea, dreptul se refera si la eventualele date pseudonime care pot fi in mod clar legate de dvs. Este foarte important si va comunicam pe aceasta cale ca doar titularul are acces la propriul istoric medical sau eventuale investigatii medicale efectuate. In situatia in care sunteti in imposibilitatea de a va prezenta personal la unul din clinicile RECOVERY TEAM pentru a formula o solicitare in acest sens, va rugam ca persoana desemnata de dvs. sa aiba o procura notariala valabila in acest scop, in caz contrar nu va putea primi informatiile solicitate. Cererile primite pe mail sau telefonic nu vor fi luate in calcul iar istoricul medical sau investigatiile medicale solicitate pe aceste canale de comunicare nu vor fi luate in calcul de catre societate.

In cazul in care va confirmam faptul ca va procesam datele personale, veti primi acces la acestea, daca solicitati un astfel de acces. De asemenea, veti primi o copie a acestor date, daca solicitati o astfel de copie.

Conform legislatiei in vigoare, dispuneti de urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces la date – Ne puteți solicita să confirmăm dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și să vă punem la dispoziție o copie a acestora și să vă prezentăm datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Dreptul de rectificare a datelor – Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete. Este posibil să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Dreptul la ștergerea datelor – Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care (1) nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, (2) v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza exclusiv pe consimțământul dvs.), (3) acestea au fost prelucrate ilegal, (4) dați curs unui drept legal de a vă opune, (5) ne revine o obligație legală în acest sens. Nu suntem obligați să ne conformăm solicitării dvs. de ștergere a datelor cu caracter personal în orice împrejurare. Cele mai probabile situații în care v-am putea refuza solicitarea sunt pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – Ne puteți cere restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal doar în cazul în care (1) acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora, (2) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță, (3) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse, (4) v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare dacă avem consimțământul dvs., sau pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță sau pentru a proteja drepturile laboratoarelor de analize medicale Bioclinica sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor – Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie portat direct către un alt operator de date, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs. și să se facă prin mijloace automate, precum și ca portarea să fie posibilă tehnic.

Dreptul de opoziție – Vă puteți opune prelucrării datelor în orice moment dacă considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de interesul nostru comercial legitim.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dar vă recomandăm să ne contactați în prealabil și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, site: www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi si pentru orice nelamurire referitoare la protectia datelor cu caracter personal va rugam sa ne contactati prin e-mail la adresa servicii@recoveryteam.ro sau in scris la adresa, Strada Inginer Vasile Cristescu, Nr. 20, Bucuresti

Veti primi raspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa de e-mail pe care o indicati sau, in absenta unei indicatii exprese, la adresa utilizata pentru a depune cererea. Cererea dvs. va fi tratata in termen de 30 zile de la primire, cu exceptia cazului in care este necesar un timp mai lung pentru a raspunde, caz in care va vom comunica eventuala intarziere.

Daca intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicata la aceeasi adresa web. Modificarile nu sunt comunicate prin e-mail.

Suntem o entitate romaneasca ce ofera servicii in Romania rezidentilor din Romania, prin urmare legea aplicabila este legea romana.

Va multumim pentru intelegere si va asiguram pe aceasta cale de tot suportul si disponibilitatea noastra de a implementa corect prevederile legale din domeniul sanatatii completate de prevederile legale mentionate in prezenta.